Græsslåning

Der er blevet spurgt efter vedligeholdelsesplanen for græsarealerne.

Det er kun græsset på de store plæner mellem parkeringsarealerne, som slås af de frivillige, som har meldt sig til at hjælpe med dette.

Vedligeholdelsespligten for de øvrige græsarealer påhviler den enkelte andelshaver og andelshaverne i fællesskab. Se kortet herunder.

Græsslåning

Filtre er kommet

Så er filtrene til ventilationsanlæggene kommet.

De der har bestilt og ikke allerede fået filtre udleveret, kan bare komme hen og hente dem hos os i nr. 10.

v.h. Lene og Martin